varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ändring av detaljplan för Palissaden 2

Ändring av detaljplan för Palissaden 2

Finns utsänd för kompletterande granskning under perioden 27 maj 2021 – 10 juni 2021.

En kompletterande granskning genomförs från den 27 maj 2021 till den 10 juni 2021 på grund av att berörda bostadsrättsinnehavare och hyresgäster inte tidigare delgivits information om planförslaget.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger strax söder om Varbergs centrum. Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva lämpligheten för en utökad byggrätt för hotellets befintliga verksamhet.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.1 MB)
Undersökning Pdf, 198.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 198.5 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgängligt på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer
0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Det går även bra att kontakta
handläggare Elin Friberg på mejladress elin.friberg@varberg.se alternativt på
telefonnummer 0340- 886 29 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 10 juni 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

Tfn: 0340-88 000

bn@varberg.se

Handläggare: Elin Friberg

Självservice & blanketter