varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ändring av detaljplan för Mössviksvägen m.fl. del II (TR139)

Ändring av detaljplan för Mössviksvägen m.fl. del II (TR139), Södra Näs, Varbergs kommun

Finns utsänd för granskning under perioden 11 februari 2021 - 28 mars 2021.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget i Södra Näs fritidshusområde, cirka fem kilometer söder om centrala Varberg. Ändringen av detaljplanen innebär justering av befintlig bestämmelse om minsta fastighetsstorlek. Detta görs för att detaljplanen bättre ska stämma överens med rådande förhållanden samt att möjliggöra avstyckning av samfälligheten Träslövs-Näs s:1.

Planförslaget berör samfälld mark.

Planhandlingar
Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 18.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.3 MB)
Undersökning Pdf, 164.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 164.7 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Det går även bra att kontakta handläggare Lena Johansson på telefon 0340-881 16 eller via e-post till lena.johansson8@varberg.se.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 28 mars 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson

Självservice & blanketter