varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Aktuella program och detaljplaner

Två personer rullar ut en karta på ett bord

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete. Här kan du läsa med om planprocessen.

Aktuella digitala samrådsmöten

För att kunna träffas på ett säkert sätt och hålla distans, kommer samrådsmöten om detaljplaner och öppet-hus-aktiviteter ske digitalt under hösten. På de digitala mötena kommer planförslagen att presenteras och det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor. Om du inte har möjlighet att delta digitalt, så är du välkommen att ta kontakt med ansvarig handläggare för att få information och ställa frågor.

Oavsett om du väljer att delta på ett digitalt samråd eller tar kontakt med ansvarig handläggare personligen, så måste du skicka in dina eventuella synpunkter skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Våra digitala samrådsmöten anordnas med hjälp av verktyget Microsoft Teams. Du deltar i mötet genom din dator, läsplatta eller telefon. Inför varje möte kommer en länk att publiceras under respektive rubrik om samråd nedan. Du ansluter till mötet genom att klicka på denna länk.

Mötet hålls den 6 september kl. 17.00-18.30. Samrådet gäller detaljplan för Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19, Varberg, Varbergs kommun.

Länk till mötet kommer att finnas här i god tid innan mötet börjar.

Mötet hålls den 31 augusti kl. 18.00-19.00. Samrådet gäller detaljplan för Igladammen 11, Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1, Varbergs kommun.

Länk till mötet kommer att finnas här i god tid innan mötet börjar.

Planprogram

Detaljplaner i samrådsskedet                                               t.o.m. datum

Kasematten 6, del av 7, 8, 15 och del av 19

den 30 september 2021

Igladammen 11, Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1

den 19 september 2021


Detaljplaner i granskningsskedet                                         t.o.m. datum

Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8

den 2 september 2021


Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd                                                               t.o.m. datum

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

den 7 november 2019

Träslöv 49:1

den 14 februari 2020

Torpa-Kärra 1:24

den 3 december 2020

Kvarteret Ekorren

den 3 december 2020

Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre)

den 4 mars 2021

                    

Har varit på granskning                                                         t.o.m datum       

Östra Årnäs   

den 5 november 2017

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

den 7 mars 2019

Trönninge 11:6

den 26 november 2020

Ändring av detaljplan för Mössviksvägen m.fl. del II (TR 139)

den 28 mars 2021

Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10

den 13 maj 2021

Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6 Öppnas i nytt fönster.

den 2 juni 2021

Ändring av detaljplan för Palissaden 2

den 10 juni 2021

Nygård 1:46, 1:198, 1:203, del av 1:2, Getakärr 6:44 och Träslöv S:11

den 8 juli 2021


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter