Sök

Aktuella program och detaljplaner

Två personer rullar ut en karta på ett bord

Foto: Hidvi Group AB

Vi planerar och bygger Varbergs kommun tillsammans. När en detaljplan tas fram, så samråder kommunen med kommuninvånarna. Som invånare och/eller berörd granne har du, tillsammans med myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna in synpunkter och forma vår framtida, fysiska miljö. På denna sida kan du fördjupa dig i kommunens pågående planarbete.

Här kan du läsa med om planprocessen.

Planprogram‌

Planprogram för del av Gamla Köpstad och östra Träslövsläge

Detaljplaner i samrådsskedet                                               t.o.m. datum

Hjulet 3, 4, 5 och 6

den 11 oktober 2020


Detaljplaner i granskningsskedet                                         t.o.m. datum

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

den 8 oktober 2020 

Sista dagen för yttranden har passerat i dessa detaljplaner: 

Har varit på samråd                                                               t.o.m. datum

Getteröns fritidshusområden samråd

den 13 september 2015

Torpa-Kärra 8:232

den 7 april 2016

Årnäs 4:69

den 7 april 2016

Bua 4:94 m.fl.

den 14 april 2016

Bua Strand, Bua 32:1 m.fl. 

den 28 september 2017

Del av Getakärr 1:1 m.fl.

den 20 september 2018

Del av Hunnestad 5:24 och 5:13

den 7 november 2019

Trönninge 11:6

den 5 december 2019

Träslöv 49:1

den 14 februari 2020

Tärnan 4 m.fl

den 7 maj 2020

Lahall 2:13, 2:2 och 1:18

den 4 juni 2020

Del av Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6

den 9 juli 2020

Nygård 1:46, 1:198, 1:203 och del av 1:2

den 24 september 2020

                    

Har varit på granskning                                                         t.o.m datum       

Östra Årnäs   

den 5 november 2017

Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde

den 7 mars 2019

Västerport, etapp 1

den 14 februari 2020

Del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3

den 5 mars 2020

Tvååkers-Ås 1:103, Tvååkers-Ås del av 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86

den 30 april 2020

Vallgången 13

den 4 juni 2020

Ryttaren 9, 10, 12, 13, 14 och 15

den 4 juni 2020

Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1

den 4 juni 2020

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (medborgarservice)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter