varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Miljöprojekt i skolan

För att sprida kunskap om hållbar utveckling till våra elever deltar Varbergs kommun i en rad aktiviteter.

Miljömedvetna skolor flaggar grön

Grön Flagglänk till annan webbplats är både ett verktyg och en certifiering, anpassad för skola och förskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten verkar för en hållbar utveckling.

Verktyget ger förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagglänk till annan webbplats innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Många skolor och förskolor i Varberg är redan idag Grön Flagg-certifieradelänk till annan webbplats och ingår i den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation för Environmental Education (FEE).

Så här blir din skola grön-flaggcertifierad

För att din skola eller förskola ska bli Grön flagg-certifierad ska ni tillsätta ett miljöråd, bestående av personal och elever. Ni väljer teman som ni vill fokusera på och gör en handlingsplan. Det finns 5 teman att välja bland:

  1. Livsstil och hälsa
  2. Närmiljö
  3. Vattenresurser
  4. Klimat och energi
  5. Konsumtion och kretslopp

Skola för hållbar utveckling

Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling och riktar sig till alla skolformer.

För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. Basen i arbetet är att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och lever upp till de lagar och förordningar som har relevans för området (SKOLFS 2009:19).

Skola för hållbar utveckling karaktäriseras av delaktighet samt medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling ur ett socialt, kulturellt, etiskt, estetiskt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Hållbara projekt och aktiviteter för skolor i Varbergs kommun

Natur och miljöboken

Varbergs kommun stöttar utgivning av Natur och miljöbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läromedelsserien består av tre steg och är avsedd för grundskolans skolår 4 till 6. Materialet är ett pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling som följer den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och kursplanerna. Lärarhandledningen innehåller färdiga lektionsupplägg som tar hänsyn till ämnesöverskridande och temainriktad undervisning. Den innehåller också fördjupningar, övningar och experiment.

Skolutmaningen På Egna Ben

Varbergs kommun deltar i skolutmaningen "På Egna Ben" för årskurs 4-6. Eleverna samlar poäng genom att gå, cykla eller åka buss till skolan samt göra övningar om hållbar utveckling, hälsa och trafiksäkerhet i skolan. Projektet är ett samarbete med andra Västsvenska kommuner och finansieras delvis genom Västsvenska paketet.

Naturumdagarna på Getterön

Naturumdagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktar sig till elever i årskurs 5. Eleverna erbjuds en spännande naturdag på temat färg, form och funktion i fåglarnas värld. För att väcka naturintresset hos unga och för att göra fågelintresset mera tillgängligt undersöks nya ingångar till naturintresset såsom bildkonst, skulptur och musik.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter