Sök

Miljöpris

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Sedan 1992 har Varbergs kommuns delat ut ett miljöpris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Miljöpris 2018

Vem/vilka blir nästa miljöpristagare?

Nominera dig själv eller någon annan till Varbergs kommuns miljöpris. Nomineringen, tillsammans med en motivering och kontaktuppgifter, skall ha inkommit skriftligen till kommunstyrelsens förvaltning senast den 31 mars 2018.

Skicka din nominering till ks@varberg.se eller Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk ärendet/kuvertet ”Miljöpris”.

Miljöprisets kriterier (antagna kf 2005)

Varbergs kommuns miljöpris utdelas för insats som är ett steg på vägen mot hållbar utveckling ur ekonomisk, social och/eller miljömässig synpunkt. Juryn skall premiera insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av originalitet och nytänkande
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Miljöprisjury

Årets jury består av Martin Bagge (miljö- och hälsoskyddsnämnden), Jonas Noréus (FN-föreningen), Martin Andersson (Marknad Varberg), Roger Kardemark (barn- och utbildningsnämnden) och Ewa Lindkvist Klang (kommunstyrelsen).

Tidigare miljöpris

Miljöpris 2017

Priset tilldelas Second Chance med motiveringen:

Second Chance verksamhet bidrar till hållbar utveckling på trefalt vis: Jordens resurser förvaltas väl, människor får en ny chans, och projekt som räddar människor och miljö i jordens alla hörn stöttas. Detta återbruk som aldrig avstannar, med vinst för människa, miljö och samhälle, är ett gott exempel på hållbarhetsarbete med brett perspektiv.

Miljöpris 2016

Priset tilldelas Varbergs Bostad AB med motiveringen:

Varbergs Bostad AB tar ett stort ansvar i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Miljö- och hållbarhetsfrågor engagerar sedan länge bolaget. Juryn vill särskilt framhålla arbetet med Stadsdelspark Sörse - en grön kreativ och social mötesplats och ett gott exempel på hur ett bostadsbolag kan bidra till ökad social hållbarhet. Stadsdelsparken lockar till aktivitet och rekreation,
befrämjar möten och minskar ensamhet genom att skapa nya goda möjligheter till kreativa möten mellan människor i alla åldrar och från alla nationaliteter. Med en grönskande stadsdelspark har Varbergs Bostad AB ökat områdets attraktionskraft och på ett hållbart sätt knutit samman de nyproducerade bostäderna med den äldre byggnationen.

Miljöpris 2015

Grundaren av företaget PIVAB AB tilldelas priset med motiveringen:

Ronny Pihlblad har i närmare 40 år arbetat innovativt och med att förbättra arbetsmiljön i lackeringsbranschen och fordonsindustrin. De patenterade produkterna som har utvecklats inriktas såväl på att vara energisnåla som att minimera påverkan på omkringliggande miljö.

Energianvändningen har minskats med två tredjedelar och filtreringen av partiklar har gjorts så pass effektiv att luftkvaliteten för personalen kan likställas med kliniskt ren.

Ronny Pihlblads hängivna arbete med miljöinriktade innovationer i en konservativ bransch är föredömligt. Han har visat originalitet och nytänkande som i vissa delar är världsledande. Andra människors hälsa, deras närmiljö och den yttre miljön är alla vinnare. Hans arbete är ett gott exempel på hållbar utveckling.

Miljöpris 2014

Juryns motivering:

Nygårds byggåtervinning tilldelas miljöpriset för deras engagemang och företagsamhet i återanvändningen av tillsynes förbrukade hus. Fönster, dörrar, tegel, brädor, kök, isolering, badrumsporslin och mycket mer får nytt liv och en andra chans. De tar hand om sådant som andra betraktar som avfall. Genom noggrann sortering och återanvändning bidrar de till minskade sopberg. Verksamheten har utvecklats på ett kreativt sätt sedan starten 1996. De är ett gott exempel på hur vi alla kan bidra med god resurshushållning och visar vägen mot en mer hållbar konsumtion och ett hållbart samhälle.

ikon

Kontakta oss

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

sofie.nilsson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter