Sök

Miljöpris

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Sedan 1992 har Varbergs kommuns delat ut ett miljöpris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

MIljöprisvinnare 2018 Limabacka Kvarn

Limabacka Kvarn vann Varbergs kommuns miljöpris 2018.

Miljöpris 2018

Grattis Limabacka Kvarn, årets miljöprisvinare!

I år fick Limabacka Kvarn ta emot Varbergs kommuns miljöpris, med juryns motivering:

Limabacka Kvarn sätter det ekologiska och närodlade perspektivet i fokus. Hantverk, kvalité och ekologisk produktion genomsyrar verksamheten, som bidrar till en levande och hållbar landsbygd. Här förädlas KRAV-certifierat spannmål från lokala odlare på ett naturvänligt sätt och levereras sedan till lokala bagare. Med engagemang i och samarbete med närliggande förskola och skola förmedlas kunskaper vidare om miljö, ekologi, lokalproducerad mat och småföretagande. Limabacka Kvarn är ett gott exempel på ett lokalt arbete för en hållbar utveckling.

Priset delades ut under nationaldagsfirandet i Societetsparken. Årets jury bestod av Martin Bagge (miljö- och hälsoskyddsnämnden), Jonas Noréus (FN-föreningen), Joakim Nilsson (Näringslivs- och destinationskontoret), Roger Kardemark (barn- och utbildningsnämnden) och Ewa Lindkvist Klang (kommunstyrelsen).

Vem/vilka blir nästa miljöpristagare?

Nominera dig själv eller någon annan till Varbergs kommuns miljöpris. Nomineringen, tillsammans med en motivering och kontaktuppgifter, skall ha inkommit skriftligen till kommunstyrelsens förvaltning senast den 31 mars 2019.

Skicka din nominering till ks@varberg.se eller Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk ärendet/kuvertet ”Miljöpris”.

Miljöprisets kriterier (antagna kf 2005)

Varbergs kommuns miljöpris utdelas för insats som är ett steg på vägen mot hållbar utveckling ur ekonomisk, social och/eller miljömässig synpunkt. Juryn skall premiera insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av originalitet och nytänkande
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Tidigare miljöpris

Miljöpris 2017

Priset tilldelas Second Chance med motiveringen:

Second Chance verksamhet bidrar till hållbar utveckling på trefalt vis: Jordens resurser förvaltas väl, människor får en ny chans, och projekt som räddar människor och miljö i jordens alla hörn stöttas. Detta återbruk som aldrig avstannar, med vinst för människa, miljö och samhälle, är ett gott exempel på hållbarhetsarbete med brett perspektiv.

Nyfiken på fler Miljöpristagare?

Här kan du se samtliga Miljöpristagare, 1992–2017PDF (pdf, 141.6 kB).

ikon

Kontakta oss

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

sofie.nilsson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter