varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varbergs kommuns hållbarhetspris

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi ut varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Sedan 1992 har Varbergs kommun delat ut miljöpriset, som bytte namn till hållbarhetspriset 2019.

Hållbarhetspriset 2020

Vet du någon som visar goda exempel på engagemang och initiativ för hållbar utveckling? Kanske bidrar du själv eller någon i din omgivning med dessa värdefulla insatser? Glöm då inte att skicka in en nominering till Varbergs kommuns hållbarhetspris 2020.

Årets jury består av representanter från kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och FN-föreningen. Hållbarhetspriset består av en prissumma på 15 000 kr och ett diplom. Priset delas ut på nationaldagen.

Kriterier för priset (antagna kommunfullmäktige 2018)

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala. Varbergs kommuns hållbarhetspris delas ut för insats som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Juryn skall premiera insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Så nominerar du

Du kan nominera dig själv eller någon annan i din omgivning som visar goda exempel på initiativ och engagemang för hållbar utveckling.

Glöm inte att motivera din nominering och att ange dina kontaktuppgifter.

Du kan nominera via formuläret nedan, e-post eller per vanlig post.
Nominera senast den 31 mars.

Nominera via formuläret


Nominera via e-post eller vanlig post

e-post: Skicka din nominering till ks@varberg.se

Vanlig post

Varbergs kommun
432 80 Varberg
Märk ärendet/kuvertet ”Hållbarhetspris”.
Tänk på att nomineringen skall ha inkommit senast den 31 mars.

Tidigare miljöpris

Hållbarhetspriset har tidigare gått under namnet Varbergs kommuns miljöpris.

Hållbarhetpriset 2019

Priset tilldelades Peder Skrivares skola med motiveringen:

”Peder Skrivares Skola i Varberg har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi, som är ett nyckelbegrepp inom hållbar utveckling. Arbetet har gett stora ringar på vattnet inom näringslivet och internationellt. Det har både ökat elevernas kunskap kring hållbarhet och cirkulär ekonomi, och gjort ämnet levande genom att skapa samarbeten med aktörer utanför skolan. Detta goda exempel som inspirerar ungdomar att tänka, prova och aktivt verka för hållbarhet och en cirkulär omställning visar på ett stort engagemang och handlingskraft som får uttryck inte bara idag utan även i framtiden.”

Miljöpriset 2018

Priset tilldelades Limabacka kvarn med motiveringen:

Limabacka Kvarn sätter det ekologiska och närodlade perspektivet i fokus. Hantverk, kvalité och ekologisk produktion genomsyrar verksamheten, som bidrar till en levande och hållbar landsbygd. Här förädlas KRAV-certifierat spannmål från lokala odlare på ett naturvänligt sätt och levereras sedan till lokala bagare. Med engagemang i och samarbete med närliggande förskola och skola förmedlas kunskaper vidare om miljö, ekologi, lokalproducerad mat och småföretagande. Limabacka Kvarn är ett gott exempel på ett lokalt arbete för en hållbar utveckling.

Nyfiken på fler Miljöpristagare?

Här kan du se samtliga Miljöpristagare, 1992–2017PDF (pdf, 141.6 kB).

ikon

Kontakta oss

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

sofie.nilsson2@varberg.se

Självservice & blanketter