varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tvätta bilen

Om du tvättar bilen på gatan rinner vattnet oftast direkt ut till en dagvattenbrunn. Tvättvattnet innehåller förutom föroreningar från bilvårdsprodukter också oljor och giftiga tungmetaller från själva bilen.

Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet, där det kan störa växt- och djurlivet.

Vad kan jag göra istället?

Ett bättre alternativ är att tvätta bilen i en automattvätt eller "gör det själv-hall". I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand och passerar en oljeavskiljare.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång ska du göra det på en gräsmatta eller liknande. Där kan föroreningarna delvis fångas upp i stället för att rinna rakt ut. Detta gäller tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo!

Vad säger lagen?

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (till exempel tvätta bilen), ska förebygga och hindra att sådan skada sker.

Lagen säger också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter - till exempel miljöanpassade bilvårdsprodukter.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter