Sök

Varberg i omvärlden – kreativa samtal om hållbar utveckling av Varberg

Varbergs kommun bjuder, under hösten 2018, in invånare och näringsliv till en serie kostnadsfria inspirationsföreläsningar med omvärldsspaning och kreativa samtal om hållbar utveckling av Varbergs stad och landsbygd.

Varbergs vision är att bli Västkustens kreativa mittpunkt. För att nå dit är kunskap om vår omvärld och hur den förväntas att påverka oss betydelsefull. Vad innebär trender i samhället för oss lokalt – och vad betyder visionens ledord nytänkande, kunskap, framåtanda och mod i sammanhanget?

Tre teman i fokus

Varberg i omvärlden bygger på tre tematräffar, varje tillfälle börjar med en gemensam omvärldsspaning med inspirationsföreläsningar. Detta ligger sedan till grund för kreativa samtal om en hållbar utveckling av Varbergs stad och landsbygd.

Tema för träffarna är:

  • Mobilitet för människor och gods 17 september (anmälningstiden har gått ut)
  • Livet mellan husen 15 oktober
  • Digitalisering 3 december

PASS 1 kl.17.00-18.30: Inspireras vi av tre föreläsare inom temat (max 100 pers)

PASS 2 kl.18.00-20.00: Möjlighet att bli utvald till att delta i en kreativ process (rundabordsamtal) för att ge och få idéer (max 40 pers).

Programmet med inspirationsföreläsare uppdateras löpande under hösten.

Idébank för framtiden

Förslag och idéer som framkommer under de kreativa samtalen fångas upp och sammanställs till ett gemensamt inspirationsmaterial och en idébank som kan användas av såväl kommunen som av näringslivet och andra aktörer.

Anmäl dig nedan

 

Program för träff 1: Mobilitet för människor och gods, 17 september

Tid:

Kl.17.00-18.00: Inspireras vi av tre föreläsare inom temat (max 100 pers)

Kl.18.00-20.00: Möjlighet att delta i en kreativ process för att ge och få idéer (max 40 pers)

Plats:

Arena Varberg, Nöjeshallen, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg

Inspirationsföreläsare:

Michael Johansson, Tekn. Dr och Forskare i Miljöstrategi, Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Michael talar om hållbar mobilitet och dess möjligheter samt effekter på samhällsplaneringen. Vad händer om vi ändrar synsätt på bilen från produkt till tjänst? Genom att flera personer kan dela på en vara möjliggörs en smartare användning av våra gemensamma resurser. I framtidens stad är tillgång till kollektivtrafik och hållbar mobilitet viktigt. Vad finns det för fördelar med bil- och cykeldelningssystem i kombination med kollektivtrafik? Michael berättar om spännande affärsmodeller och dess effekter kopplade till bildelningssystem ur ett europeiskt perspektiv. Michael kommer även att belysa hur överflyttning av resor, samhällsplanering och förnyelsebara drivmedel hänger ihop.

Birger Löfgren, Research Manager Sustainable Transports, RISE Research Institutes of Sweden

Birgers kommer att berätta mer om olika teknikdrivna mobilitetslösningar – både sådana som finns idag och de som väntar runt hörnet. Vilka transportbehov kan autonoma elbussar lösa i stad och landsbygd? Är det möjligt att börja resa på vattnet i städerna igen? Eller varför inte i luften? Han berättar också mer om tekniklösningar för att möjliggöra ökad samåkning på landsbygden och fler resfria möten.

Staffan Sandberg, strategisk trafik- och samhällsplanerare, Göteborgs stad

Hur kan samlastning och småskalig distribution fungera i den täta staden? Vi får veta mer om projekten Stadsleveransen och Lindholmsleveransen – som bygger på samlastning och distribution med mindre eldrivna fordon. Avslutningsvis görs en reflektion över trender i internationella flöden och dess spridning och hantering i Göteborg och vidare i Sverige.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

ikon

Självservice & blanketter