varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Förorenad mark

På denna sida finns information och länkar om aktuella arbeten som rör förorenad mark i Varbergs kommun.

Sanering av Renen 13

I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger ett av Hallands mest förorenade områden. Den gamla industrifastigheten Renen 13 (gamla Consilium) måste saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas. Naturvårdsverket har beviljat medel för att åtgärda föroreningarna. I september startar undersökningar på fastigheten och omkringliggande kvarter för att samla in  underlag inför saneringen. Läs mer om Sanering av Renen 13.

Tidigare plantskolor intill Trädlyckevägen

Länsstyrelsen och Varbergs kommun har informerat fastighetsägare i områden kring Trädlyckevägen, där flera plantskolor tidigare legat, om planerad provtagning av jord och grundvatten. Läs mer om tidigare plantskolor intill Trädlyckevägen.

Deponiprojekt

På uppdrag av Varbergs kommun har Länsstyrelsen i Halland inventerat 20 av kommunens nedlagda deponier. Resultatet av inventeringen presenteras i en rapport som innefattar en riskbedömning av deponierna vilken kommer ligga till grund för fortsatta undersökningar och hantering av de nedlagda deponierna. Läs mer om deponiprojekt.

Lassabackadeponin

I anslutning till Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Det pågår nu en förstudie för att utreda föroreningssituationen inom området och ta fram förslag på åtgärder och utformning.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter