varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varberg som ekokommun

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för Sveriges ekokommuners verksamhet. Föreningen ska främja utvecklingen av ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Varbergs kommun deklarerade sig som ekokommun redan 1993 och har varit med i föreningen Sveriges Ekokommuner sedan starten 1995. En ekokommun ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet med hållbar utveckling på lokal nivå.

I Varberg är vi särskilt stolta över våra satsningar på förnybar och återvunnen energi. Kommunen bedriver också ett långsiktigt arbete för att främja hållbara resvanor. I syfte att dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling delar Varbergs kommun ut ett miljöpris sedan 1992, som bytte namn till hållbarhetspriset 2019.

Läs mer om Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och dess medlemskommuner på: www.sekom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Varbergs medlemskap i föreningen gör det möjligt att följa kommunens miljöarbete genom 12 gröna nyckeltal länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom är gemensamma med andra Ekokommuner.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Kontaktpolitiker

Christofer Bergenblock, (C)

Kommunfullmäktige

Kontakttjänsteman för Sveriges Ekommuner

christofer.bergenblock@varberg.se

Självservice & blanketter