varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Agenda 2030 i Varberg

Agenda 2030 blev efter antagande den viktigaste utgångspunkten i Varbergs fortsatta resa mot en lokal hållbarhetsagenda.

Vad är Agenda 2030?

I september 2015 antog världens länder en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet!

globala målen
Omslag till Hållbarhetsmål 2017-2025

Agenda 2030 i Varberg

Varbergs kommun arbetar med Agenda 2030 utifrån ett lokalt ramverk:
Varbergs kommuns hållbarhetsmål 2017–2025PDF (pdf, 14.2 MB)

Hållbarhetsmålen samlar vår breda organisation mot en gemensam målsättning för hållbar utveckling och tydliggör vad kommunen behöver fokusera på för att leverera lokala insatser till arbetet med den globala agendan. Alla kommunala verksamheter är delaktiga i kommunens hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsbokslut

För att skapa en samlad bild av arbetet med våra lokala hållbarhetsmål förbereds just nu kommunens första hållbarhetsbokslut, som är planerat att beslutas av kommunfullmäktige sommaren 2021. Hållbarhetsbokslutet kommer därefter att genomföras årligen och vara möjlig att ta del av på kommunens hemsida.

Hållbarhetsbokslutet blir ett viktigt verktyg för att synliggöra goda resultat, identifiera utvecklingspotential och samla organisationen i fortsatt lokalt arbete mot en hållbar utveckling.

Övrig uppföljning

  • Våra hållbarhetsmål – Hur ligger vi till?PDF (pdf, 1 MB) - rapportering om nuläge och behov framåt.
  • Flera av de kommunala bolagen genomför årligen klimatbokslut med EMC, ett medlemsnätverk som verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling. Resultaten publiceras i en gemensam publikation.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Varbergs medlemskap i Sveriges Ekokommuner gör det möjligt att följa kommunens miljöarbete genom 12 gröna nyckeltallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är gemensamma med andra Ekokommuner.
  • Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har publicerat ett nyckeltalsurval i databasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det är möjligt att följa resultat av det lokala Agenda 2030-arbetet.
  • Uppföljning av prioriterade målområden sker även i kommunens delårs- och årsredovisning, då särskilt utpekade målansvariga analyserar hur arbetet fortskrider baserat på rapporter och dialog med nämnder och kommunala bolag. Delårs- och årsredovisningen finns tillgängliga på kommunens sida om uppföljning.
ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter