Sök

Mätning

På avdelningen geografisk information finns kommunens samlade resurser för mätning. Vi utför all sorts mätning åt våra kunder. Exempel på vanliga uppdrag är husutstakning och lägeskontroller.

Husutstakning och lägeskontroll i samband med byggnation

Vid en husutstakning markerar vi det exakta läget för en blivande byggnad efter vad som är beslutat i ditt bygglov. Utstakning är en viktig del i byggprocessen. Hamnar byggnaden fel i plan eller höjd kan berörda grannar ha rätt att begära skadestånd. Det kan också bli dyrt att rätta till felet. Lägeskontroll är en mätning som kontrollerar att den nya byggnaden har hamnat på rätt ställe.

Referenssystem

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00

Höjdsystem: RH2000
Sedan 1 april 2009 använder Varbergs kommun SWEREF 99 12 00 och RH2000 för all ny geografisk information, exempelvis vid förrättningar  och nybyggnadskartor. 

I och med att GNSS-teknik (GPS/satelit) har utvecklats mycket de senaste åren och att kommunen övergått till nuvarande referenssystem så har behovet av ett fast stomnät minskat. Det äldre stomnätet i plan, RT 38 5 gon V 63:-1, hade betydande spänningar och används/underhålls därför inte längre. Höjdnätet (f.d. RH70) med fixpunkter lever vidare. 

För mer information om referenssystem läs vidare på lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, de ansvarar för de nationella referenssystemen.

Allmänna mätnings- och kartuppdrag

I samarbete med våra kunder utför vi till exempel projekteringsmätning, sättningsmätning och inmätning av ledningar. Vi arbetar också med att ta fram grundläggande geografisk information, det vill säga vi utför uppdrag efter våra kunders behov. Under rubriken kartor kan du se vilka kartor som finns i nuläget, och vad de kan användas till.

ikon

Kontakta oss

Avdelningen geografisk information

Östra Långgatan 14

0340-881 80

bn@varberg.se 

 

Utstakning och lägeskontroll:

0705-48 81 76

0768-38 81 12

matning@varberg.se

 

Uppgifter om stomnät:

0706-80 81 80

matning@varberg.se

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 


 

ikon

Självservice & blanketter