varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Ansökan lantmäteriförrättning

Väg genom landsbyggden

Följande personer har rätt att ansöka om en lantmäteriförrättning:

• Fastighetsägare
• Köpare vid avstyckning
• Rättighetshavare 

Undertecknas av alla

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden, eller hans eller hennes ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer måste alla delägare skriva under. I ansökan beskriver du vad du vill ha gjort och vilka fastigheter som berörs av förrättningen. 

Skicka med handlingar

Om det finns köpeavtal, gåvoavtal eller någon annan överlåtelsehandling ska de skickas med i ansökan, antingen i original eller som bevittnad kopia. Kom ihåg att fylla i telefonnummer eller e-postadress där det går att nå dig under dagtid. 

Ansökan om lantmäteriförrättning/digitalt

I e-tjänsten ansökan om lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du med e-legitimation ansöka om avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning. Du kan även se ditt eventuella fastighetsinnehav och söka information om andra fastigheter för att kunna fylla i så mycket information som möjligt om ditt ärende. Till hjälp finns även en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter som du kan använda för att illustrera hur du vill att slutresultatet ska se ut. När ansökan är klar kan du skriva under ansökan och vidimera alla eventuella bifogade handlingar med e-legitimation.

Ansökan om lantmäteriförrättning/blankett

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.PDF (pdf, 721.4 kB) Det går också bra att ringa så skickar vi en blankett hem till dig med posten. Behöver du hjälp med blanketten så kom in till oss på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Lantmäterimyndigheten

Östra Långgatan 14

lantmaterimyndigheten@varberg.se
*Svårt att ta telefon på måndag förmiddag

Telefontider

Måndag 9-12* och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

  

ikon

Självservice & blanketter