Sök

Kartor och GIS

Avdelning geografisk information ansvarar för att ta fram grundläggande kartor i kommunen. Vi utvecklar och tar fram kartor i form av webbtjänster, digitala kartprodukter och även tryckta kartprodukter. Teknikutveckling sker i vårt geografiska informationssystem (GIS). Våra GIS-utvecklare har kunskaper i flera system och databaser för att kunna hantera och publicera geografisk information.

Webbkartor

Vi utvecklar webbkartor som du kan använda i din mobil, surfplatta eller dator. För närvarande finns Varbergskartanlänk till annan webbplats och Historiska fönstret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitala kartprodukter

De digitala kartprodukterna levereras som filer (dwg och shape) eller utskrivna. Använd beställningsblankettenPDF (pdf, 284 kB) om du vill beställa kartprodukter.

Baskarta

Baskartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Den används bland annat som underlag vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Baskartan är underlag till grundkarta, nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Grundkarta

Grundkartor används som juridiskt kartunderlag till upprättande och redovisning av detaljplan. Grundkartan visar gällande förutsättningar när det gäller mark, fastigheter, byggnader, detaljplaner, anläggningar med mera.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar läget och storlek på en fastighet. Här redovisas också vatten- och avloppsanslutningar, eventuella befintliga byggnader med mera. Nybyggnadskarta används vid:

  • Nybyggnation inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse med allmänt avlopp.
  • Tillbyggnader större än 200 kvm.
  • Vid nybyggnation eller tillbyggnad inom 1 meter från fastighetsgränsen.
  • Vid ny fristående byggnation över 200 kvm inom tomt med verksamhet.

För mer information om nybyggnadskartor läs här.

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta används när det inte krävs nybyggnadskarta, till exemplet vid tillbyggnader. Denna karta redovisar till skillnad mot nybyggnadskarta ingen detaljplan, avvägda höjder eller va-anslutning. Det görs ett fältbesök på aktuella fastigheten för att mäta in förändringar.

Tryckta kartor

Varbergskartan

Uppslagen broschyr med en karta

Det finns en tryckt variant av Varbergskartan, med aktualitet 2013. Skala 1:15 000. Kartan är producerad som en dubbelsidig folder med flygfotografi som bakgrund. Den innehåller även Kommunkartan i skala 1:75 000 med sevärdheter angivna.

Adresskartan

Adresskartan över kommunens tätorter visar gator, byggnader, gatunamn och adressnummer. Den används av många förvaltningar inom kommunen som översiktskarta. Utanför den kommunala verksamheten används denna karta av bland annat mäklare, försäljare, företag med flera. Kartan uppdateras fortlöpande. Formatet är stort och kartan passar bra att sätta upp på väggen. Den finns över 6 st områden: Getteröm, Bua, Tvååker, Veddige, Centrum och Träslövsläge.

Adresskartbok

Omslaget av adresskartboken

Adresskartboken består av en tätortsdel och en landsbygdsdel. Till tätortsdelen finns ett gatunamnsregister och till landsbygdsdelen ett adressområdesregister. Aktualitet 2015. Adresskartboken är i A4-format och den passar bra att ha i bilen.

GIS

GIS är en förkortning för Geografiska Informationssystem. I ett geografiskt informationssystem lagras, analyseras och presenteras geografiska data. Med geografiska data menas uppgifter om allt som kan kopplas till en speciell plats på jordytan.

Med geografisk analys skapas kunskap om, och förståelse för, omvärlden. Genom att kartlägga var företeelser finns, och vilken relation dessa har till varandra, blir det lättare att se komplexa mönster, förutsäga händelser och förstå trender och vidta rätt åtgärder.

Grunden till en framgångsrik användning av GIS är att man har rätt geografisk information. Våra GIS-utvecklare har kunskaper i flera system och databaser för att kunna hantera och publicera geografisk information.

Beställa karta

om du vill beställa någon karta från oss så använd vår blankett för beställning av karta.PDF (pdf, 284 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.seSjälvservice & blanketter