Sök

Kartor

Avdelningen geografisk information ansvarar för att ta fram grundläggande kartor i kommunen. I Varbergskartan kan du själv söka på fastighetsbeteckning eller adress samt se samhällsinformation så som parkeringar, offentliga toaletter, detaljplaner mm. Här nedan hittar du en förteckning över kartor som finns att beställa av lantmäteriet. 

Adresskartbok

Adresskartboken består av en tätortsdel och en landsbygdsdel. Till tätortsdelen finns ett gatunamnsregister och till landsbygdsdelen ett adressområdesregister. Adresskartboken är i A4-format och den passar bra att ha i bilen.

Adresskartan

Adresskartan över kommunens tätorter visar gator, byggnader, gatunamn och adressnummer. Den används av många förvaltningar inom kommunen som översiktskarta. Utanför den kommunala verksamheten används denna karta av bland annat mäklare, försäljare, företag med flera.

Primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Den används bland annat som underlag vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet.


Grundkarta

Grundkartor används som juridiskt kartunderlag till upprättande och redovisning av detaljplan. Grundkartan visar gällande förutsättningar när det gäller mark, fastigheter, byggnader, detaljplaner, anläggningar med mera.

Nybyggnadskarta

Som regel behöver du nybyggnadskarta när du ansöker om bygglov för nybyggnation inom planlagt område. Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten och avlopp, fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter.


Förenklad nybyggnadskarta

Som regel behöver du Förenklad nybyggnadskarta vid enklare bygglov, till exempel en inbyggd altan. Denna karta redovisar till skillnad mot nybyggnadskarta ingen detaljplan eller avvägda höjder eller va-anslutning. Det görs ett fältbesök på aktuella tomten där eventuella förändringar mäts in.


Karta med kvartersnamn

Vi som arbetar med fastigheter använder oss ofta av kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar, vilka oftast inte har något samband med gatuadressen. Här kan du se en karta över kvartersnamnenPDF (pdf, 2.5 MB) .

ikon

Kontakta oss

Avdelningen geografisk information

Östra Långgatan 14

karta@varberg.se

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00


ikon

Självservice & blanketter