varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Planarkivet

I kommunens planarkiv hittar du översiktsplaner och fastställda detaljplaner samt handlingar till övriga planärenden.

I planarkivet finns också olika förordnanden, som till exempel strandskydd och naturreservat.Till planarkivet kan du vända dig om du vill veta vilka bestämmelser som gäller för ett visst område.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (medborgarservice)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seÖppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Kontaktperson

Alexandra Nyman

Planassistent

0340-881 63

alexandra.nyman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter