Sök

Fastigheter, lantmäteri och kartor

Mätningsingengör som är ute och mäter

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Förändringar i denna fastighetsindelning görs genom en lantmäteriförrättning. På denna och följande sidor kan du läsa om vilka uppdrag och tjänster Varbergs kommun utför inom lantmäteri.

En fastighet är ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan det höra skog, byggnader, vatten med mera. Genom en lantmäteriförrättning kan befintliga fastighetsgränser ändras.

Lantmäterimyndigheten

Varberg är en av 39 kommuner i landet som har en egen, kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäterimyndigheten i Varberg utför alla typer av lantmäteriförrättningar inom kommunen. Exempel på två vanliga förrättningar är avstyckning och fastighetsreglering. Avtal för servitut och andra rättigheter upprättas oftast också i lantmäteriförrättningar. 

Avdelningen geografisk information

Avdelningen geografisk information genomför mätningsuppdrag av olika karaktär, till exempel utstakning av ny byggnad. På avdelningen produceras också kommunens kartor och här finns kommunens geografiska informationssystem, GIS. 

Facktermer som är bra att känna till

Vad är en sakägare? När behövs ett enkelt värdebevis?
Vad betyder nyttjanderätt?

Titta gärna i vår ordlista.

ikon

Kontakta oss

Lantmäterimyndigheten

Östra Långgatan 14

432 80 VARBERG

lantmaterimyndigheten@varberg.se

 

Avdelningen geografisk information

Östra Långgatan 14

432 80 VARBERG


matning@varberg.se

karta@varberg.se

gis@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter