Sök

Energiplan

Energiförbrukning är starkt kopplad till vår klimatpåverkan. Ett långsiktigt arbete för förnybar energi och minskad energianvändning är viktigt i arbetet för hållbar utveckling.

Energiplan

Alla kommuner ska ha en energiplan, syftet är att planera för den långsiktiga energiförsörjningen i kommunen. Varbergs kommuns energiplan är från 2001, arbetet med att uppdatera planen påbörjades under 2013.

 

Energieffektiviseringsstrategi

Mellan åren 2009-2014 pågår ett arbete som syftar till att kommun som organisation ska minska sin energianvändning. Arbetet ska lägga grunden för ett långsiktigt förbättringsarbete inom kommunens organisation. Energieffektiviseringsmål är uppsatta för målåren 2014 och 2020 inom områdena byggnader och transporter och rör både kommunens förvaltningar och bolag.

 

EnergieffektiviseringsstrateginPDF (pdf, 1.2 MB) (från 2012)

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

0340-69 70 98

energirad@varberg.se


Telefontider

Vardagar kl. 08:00 -16:00


Besök

Onsdag-torsdag kl. 08:00 - 16:00

Lunchstängt kl. 12:00 - 13:00

ikon

Självservice & blanketter