varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Tvååker brandstation

Vi förbereder för nya brandstationen i Tvååker genom att bygga om vägen som leder in till Övrevi idrottsplats.

En ny brandstation

Nuvarande brandstation i Tvååker möter inte kraven på funktion som finns idag. Den nya brandstationen ger verksamheten bättre lokaler och genom närheten till E6 ett bättre läge och ökad möjlighet för räddningstjänsten att verka både i Varberg och Falkenberg.

Karta över berört område

Rödmarkerad väg på kartan berörs av ombyggnaden

Varför bygger vi om gatan?

Den nya brandstationen ska byggas vid infarten från Fastarpsvägen till Övrevi idrottsplats. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att bygga om gatan vid platsen och anlägga en gång- och cykelväg längs sträckan till idrottsplatsen.

Hur kommer det att bli?

På gatans södra sida byggs en gång- och cykelväg fram till Övrevi idrottsplats. Mellan gatan och gång- och cykelvägen kommer träd att planteras.

Varbergs kommun har inför detta arbete tagit över gatan som leder fram till Övrevi. Gatan har tidigare ägts av vägföreningen.

Vad händer mer i närheten?

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom nya bostadsområdet Stenen, som ligger på andra sidan Fastarpsvägen. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats.

Vivab har byggt en dagvattendamm söder om området och har dragit ledningar för vatten och avlopp till platsen där brandstationen kommer att ligga, och till Stenenområdet.

Trafikverket håller i ett projekt för att öka trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

Vad händer under byggtiden?

Ombyggnationen av gatan har pågått från november 2017 till juni 2018. Under delar av byggtiden stängs gatan av för biltrafik. Biltrafik till Övrevi idrottsplats kommer att hänvisas till en tillfällig utfart mellan Övrevi parkering och Fastarpsvägen. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna ledas förbi byggarbetsplatsen. 

När ska brandstationen byggas?

Beslut om en ny brandstation togs av kommunfullmäktige 2016. Varbergs Fastighets AB kommer på uppdrag av Varbergs kommun att bygga stationen. Byggnationen påbörjas under sommaren 2018 och planeras att pågå fram till och med sommaren 2019. För mer information om brandstationen, kontakta Varbergs Fastighets AB.


ikon

Kontakta oss

Projektledare för ombyggnation av gatan

Lotta Lager
Hamn- och gatuförvaltningen
072-151 61 91

lotta.lager@varberg.se

 

Byggnation av räddningsstationen

Varbergs Fastighets AB

Telefon: 0340-50 60 00

varbergsfastighets.selänk till annan webbplats

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

ikon

Självservice & blanketter