Sök

Trädförnyelse

Träd bidrar till bättre luftkvalitet och en trevligare upplevelse i staden. Nu förnyar vi trädbeståndet i Varbergs tätort.

De flesta träd i Varbergs innerstad är väldigt gamla och planterades under 1800-talet. Det är viktigt att plantera nya träd som hinner växa till sig innan de gamla träden dör.

Träden i de centrala delarna av staden har inventerats i etapper från 1980 och framåt. Inventeringarna visar på stora behov på att förnya trädbeståndet och ersätta de träd som inom en snar framtid innebär en säkerhetsrisk i stadsmiljön. Träd i staden bidrar med att ta hand om nederbörd, skydda mot vind och binda hälsofarliga partiklar, uppgifter som blir allt viktigare när klimatet förändras.

Vy över Östra Vallgatan

Vad har hänt hittills?

Projektet påbörjades 2014 och pågår fram till 2020.

Under 2014 planterades träd på Danska vägen, bl.a. magnolia, körsbär och freemanlönn.

Under 2015 planterades träd utanför Pingstkyrkan på Östra Vallgatan med japansk zelkova. Här är vi även gjort ett försök med att släppa in delar av dagvattnet från körbanan in i växtbädden. Genom att dagvattnet leds in i växtbädden skapas en extra buffert vid stora nederbördsmängder och en minskad belastning på dagvattennätet.

Vad händer framöver?

I år kommer trädplantering att ske på Drottninggatan (mellan Södergatan och trapporna upp mot Pilhagen). Arterna som planteras här är Ginko och Körsbärsplommon. Det kommer även att sättas lökar och planteras prydnadsgräs under träden.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jens Bengtsson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-813 02 61

jens.bengtsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter