Sök

Stenen

I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram.

Varför bygger vi?

Tvååker är en av Varbergs största serviceorter med cirka 3 000 invånare. Här finns idrottsföreningar, handel och service i en lugn miljö. Det nya bostadsområdet Stenen ligger i den västra delen av samhället. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en blandad bostadsbebyggelse med både villor, parhus, radhus, flerbostadshus och förskola. Etikhus AB ska uppföra 107 bostäder med olika boendeformer.

Karta över Stenen B och C

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats. Söder om Fastarpsvägen kommer Vivab att anlägga en dagvattendamm.

Trafikverket kommer öka trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

Vad händer under byggtiden?

Dagvattendammen söder om Fastarpsvägen är klar och nu anläggs tillhörande vattenledningar mellan dammen och bostadsområdet. Inne på Stenenområdet förbereds för vatten och avlopp.

Under 2018 anläggs gator samt gång- och cykelväg inom bostadsområdet.

Därefter kommer naturområdet att rustas upp och lekplatser anläggas inom bostadsområdet. I naturområdet ska det även byggas en tätortslekplats enligt kommunens lekplatsriktlinjePDF (pdf, 10.9 MB).

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Lotta Lager
Hamn- och gatuförvaltningen
072-151 61 91

lotta.lager@varberg.se

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

 

Markförvaltare och kontaktperson för tomtkö

Leif Andersson
Samhällsutvecklingskontoret
070-850 82 23

leif.andersson3@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter