Sök

Stenen B och C

Ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär växer fram i nordvästra delen av Tvååker.

Varför bygger vi?

Tvååker är en av sex serviceorter i Varbergs kommun och det ligger i linje med kommunens strategi att bygga fler bostäder i serviceorterna. Planprogrammet för området Stenen ger möjlighet till bostäder uppdelat på område A, B, C och D.

Karta över Stenen B och C

Detaljplanen för Stenen område B och C ger plats för villor samt flerbostadshus och parhus samt en förskola. Totalt kommer områdena B och C innehålla cirka 120 bostäder.

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats. Söder om Fastarpsvägen kommer Vivab att anlägga en dagvattendamm.

Trafikverket kommer öka trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

Hur kommer det att bli?

Stenen kommer att bli ett bostadsområde med lantliga och naturnära egenskaper.

Delar inom området med parhus, radhus och flerbostadshus byggs av Etikhus. Övriga tomter tilldelas via kommunens tomtkö.

Vad händer under byggtiden?

Dagvattendammen söder om Fastarpsvägen är klar och nu anläggs tillhörande vattenledningar mellan dammen och bostadsområdet. Inne på Stenenområdet förbereds för vatten och avlopp.

Sedan anläggs gator samt gång- och cykelväg inom bostadsområdet.

Under 2018 kommer naturområdet att rustas upp och lekplatser anläggas inom bostadsområdet. I naturområdet ska det även byggas en tätortslekplats enligt kommunens lekplatsriktlinjePDF (pdf, 10.9 MB).

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Lotta Lager
Hamn- och gatuförvaltningen
072-151 61 91

lotta.lager@varberg.se

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

 

Markförvaltare och kontaktperson för tomtkö

Leif Andersson
Samhällsutvecklingskontoret
070-850 82 23

leif.andersson3@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter