Sök

Reparation av pirhuvuden

Fästningspiren - en av de två pirer som nu repareras

Fästningspiren - en av de två pirer som nu renoveras

Pirhuvudena längst ut på Fästningspiren och Klövenpiren på Getterön är viktiga vågbrytare för Varbergs hamn och är i dåligt skick. De ska förstärkas med betong i ett omfattande reparationsprojekt.

Varför bygger vi?

Pirhuvudena på Fästningspiren och Klövenpiren är viktiga vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. De skyddar hamnen och kustremsan innanför pirerna. Pirhuvudena har omfattande korrosionsskador på stålsponten och behöver repareras. 

Hur kommer det att bli?

Pirhuvudena ska förstärkas med betong för att kunna fortsätta vara vågbrytare för Varbergs hamn. Det är även en fördel att reparera pirhuvudet på Fästningspiren nu innan Fästningsbadet anläggs. 

Vad händer under byggtiden?

Pirhuvudena kommer att förstärkas med betong i olika moment. Först görs en jetinjektering under pirhuvudena för att stabilisera konstruktionen. Därefter fylls pirhuvudena med betong och slutligen byggs en ny överbyggnad över själva pirhuvudet. 

Just nu koncentreras arbetena till Fästningspiren och det är ännu inte helt klart när arbetena på Klövenpiren återupptas, troligtvis vårvintern 2018. 

Fästningspiren

Arbetena är nu åter i gång på Fästningspiren och kommer att pågå fram till vårvintern 2018. Under juli månad är det sommaruppehåll i arbetena.

Strandpromenaden runt Fästningen är ett populärt gångstråk i staden och vi försöker begränsa transporter och påverkan på promenaden. Transporter kommer att ske i huvudsak tidigt på morgonen och ha en gående lots vid sin sida.

Hur lång tid tar reparationsarbetena?

Reparationsarbetena har nu återupptagits efter tekniska problem. Det innebär att projektet kommer att vara längre tid än beräknat och pågå även under stora delar av 2018.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Hamn- och gatuförvaltningen

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter