Sök

Motionsspåret i Påskbergsskogen

Löpare i Påskbergsskogens motionsspår

Foto: Hidvi Group

Nu genomför vi en efterlängtad upprustning av motionsspåret i Påskbergsskogen. Vi förbättrar belysning och ser över framkomligheten i spåret. 

Varför bygger vi?

Det främsta syftet med upprustningen av Påskbergsskogens motionsspår är att byta ut den befintliga belysningen, som är både energikrävande och sliten men framförallt mycket känslig för stormar som skadar de luftburna ledningarna.

Upprustningen kommer därför innebära att vi byter ut belysningen till ett mer energibesparande alternativ, LED-belysning, och att de luftburna ledningarna byts ut mot ledningar i marken.

Utöver belysningen så förbättrar vi underlaget och framkomligheten, till exempel genom att ta bort uppstickande rötter och fylla igen håligheter.

Hur kommer det att bli?

Motionsspårets sträckning kommer inte att ändras men den nya belysningen och åtgärderna på underlaget kommer att göra att spåret blir bättre upplyst och tryggare att vistas i. 

Vad händer under byggtiden?

Upprustningen inleds under sommaren och pågår under hösten 2017. Det kommer inte att utföras arbeten på hela slingan samtidigt utan den del av slingan där arbeten pågår stängs av och vi hänvisar till omkringliggande stigar/gångar. Arbetena kommer att ske under dagtid.

Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men vi ber om ert överseende med att det under byggtiden kan bli ökat buller och att viss byggtrafik kan förekomma.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter