Sök

Mötesplats Sibbarp

Hamn- och gatuförvaltningen ska under kommande år investera i mötesplatser på mindre orter i kommunen och landsbygden. Genom dialog med lokala grupper tar vi fram förslag och förbättrar befintliga utemiljöer.

Varför bygger vi?

Sibbarps vägförening ansökte 2015 om att utveckla området vid Carussedammen till en attraktiv mötesplats. Förslaget, som var tillgängligt för synpunkter under sommaren, fick positiv respons och påbörjades hösten 2017.

Hur kommer det att bli?

Den nuvarande parken kommer att vävas samman med en ny äng genom att nya platser skapas utmed gångvägen. Material, möbler och en sammanhållen utformning skapar en helhet och utvecklar de värden som redan finns.

När är det klart?

Byggarbetet inleddes i oktober och avslutas i början av 2018.

Fler mötesplatser utanför staden hittar du här.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Åsa Svensson
projektledare/ landskapsarkitekt
Hamn- och gatuförvaltningen
073-303 70 32
asa.svensson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter