Sök

Gröna huvudgångstråk

Vi utvecklar Varbergs gröna promenadstråk för att fler ska välja att promenera och cykla vid korta resor.

Projektet Gröna huvudgångstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och utmed vattendrag och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i grönstrateginPDF (pdf, 3.9 MB).

Ljusbänkar vid Påskbergsskolan

Ljusbänkar vid Påskbergsskolan

Vad har hänt hittills?

Projektet påbörjades 2015 och avslutas 2017.

Under 2015 arbetade vi med sträckan Landeriet (Falkenbergsgatan) – Påskbergsskogen.

Vi gjorde följande åtgärder:

  • en gångväg i stenmjöl från Falkenbergsgatan upp till Påskbergsskogen
  • plantering av lökar och träd i parken Landeriet
  • en ny mötesplats utanför Påskbergsskolan med plantering och ”sittpuckar”
  • Belysning utmed hela sträckan

Vad händer framöver?

Under 2016 utvecklar vi promenadstråket mellan Brunnsberg och Håsten. Utmed stråket skapar vi olika mötesplatser med sittbänkar och fruktträd. Den befintliga ängen som idag finns på platsen kommer att finnas kvar men kompletteras med fler blommande ängsarter.

Byggnationen av stråket pågår under hösten 2016.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jens Bengtsson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-813 02 61

jens.bengtsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter