Sök

Fyrstrandsbyn

Fyrstrandsbyn ligger i Trönningenäs, cirka 4 km norr om Varberg, mitt i ett kulturlandskap med närhet till badplatser och stora naturskyddade strövområden. Det nya bostadsområdet har också förskola och skola inom cykelavstånd.

Varför bygger vi?

Fyrstrandsbyn i Trönningenäs

En ny detaljplan möjliggör byggnation av 46 villatomter och en förskola. Etikhus AB uppför villorna som utgår från ett grundkoncept som syftar till att skapa en homogen miljö. Samtidigt har enskilda ägare stor möjlighet att påverka den egna boendemiljön. Bostadsområdet förväntas vara färdigt under 2018.

Hamn- och gatuförvaltningen bygger ut gator samt vatten och avlopp till det nya området.

Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Hur kommer det att bli?

En ny lokalgata har byggts från Trönningenäsvägen norrut. Denna gata kommer att kompletteras med en separat gångväg och längs vägen kommer träd planteras. Dessa arbeten planeras att påbörjas våren 2018.

Gatorna inne i området kommer att vara smala med sidoremsor som inte asfalteras.

Just nu byggs en ny gång- och cykelväg längs med Trönningenäsvägen.

Vad händer framöver?

Alla gator i området går att köra på men vissa kompletteringar kommer att göras under 2018 när fler hus har byggts klart.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Olsson
Hamn- och gatuförvaltningen

073-323 64 81

anna.olsson1@varberg.se

 

Etikhus

Intresseanmälan för tomt

David Norrman
070-967 72 01
david@etikhus.se

ikon

Självservice & blanketter