Sök

Fyrstrandsbyn, Trönningenäs

Nu startar utbyggnaden av Fyrstrandsbyn i Trönningenäs.

Varför bygger vi?

Fyrstrandsbyn i Trönningenäs

En ny detaljplan möjliggör byggnation av 46 villatomter och en förskola. Hamn- och gatuförvaltningen bygger ut gator samt vatten och avlopp till det nya området. Arbetena med vatten och avlopp görs på uppdrag av Vivab.

Hur kommer det att bli?

En ny lokalgata byggs från Trönningenäsvägen norrut. Gatan kommer att ha en separat gångväg och längs vägen kommer träd planteras.

Gatorna inne i området kommer att vara smala med sidoremsor som inte asfalteras.

Under arbetena kommer även en ny gång- och cykelväg att byggas längs med Trönningenäsvägen.

Vad händer framöver?

Arbetena startar i april 2016 och kommer att pågå till och med första halvåret 2017.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Herloff
Hamn- och gatuförvaltningen

0340 – 881 28

anders.herloff@varberg.se

 

Etikhus

Intresseanmälan för tomt

David Norrman
070-967 72 01
david@etikhus.se

ikon

Självservice & blanketter