Sök

Fästningsbadet

Fästningsbadet, illustration av Matilda Bäcklund

Fästningsbadet. lllustration: Matilda Bäcklund

Fästningsbadet med soldäck, badbrygga och hopptorn förväntas bli en ny mötesplats i Varberg. Badet kommer att ligga ute på Fästningspiren och erbjuda plats för både lugnt solbad och hopp och lek på djupt vatten.

Aktuellt i projektet

Under vecka 6 blir pålningen klar och den stora pråmen som legat på plats ett par veckor lämnar. Sedan börjar betongarbeten i piren där badet ska grundläggas, vilket kommer att pågå under februari och mars. Därefter kommer betongbalkar att läggas från piren ut till pålarna.

I april räknar vi med att trädäcket börjar byggas med det virke som är inköpt sedan länge. Virket är av ett hårt och speciellt träslag, azobe, vilket ger anläggningen en exotisk ytcharm.

Arbetet med att renovera pirhuvudena kommer att fortsätta efter att badet är färdigt.

Hamn- och gatunämnden beslutade den 13 november 2017 att tilldela Svevia AB arbetet med att bygga klart Fästningsbadet. I arbetet ingår: 

  • pålning
  • grundläggning mot piren
  • byggnation av trädäck för soldäck, badbrygga och hopptorn.

Ambitionen är att Fästningsbadet ska stå klart under sommaren 2018. Det är en utmanande tidplan med tanke på att arbete i vatten endast är tillåtet från november till mars och under denna tid kan arbetena vara utsatta för besvärliga väderförhållanden. Badet har också en unik utformning och konstruktion, som för entreprenören kan innehålla svårigheter.

Varför är byggandet av badet försenat?

Under hösten 2016 genomfördes utredningar kring badet och piren. Badet blir dyrare än tidigare beräknat på grund av:

  • en komplicerad arkitektur
  • en högre kostnad för material - miljövänligt hållbart trä istället för tryckimpregnerat trä
  • en högre kostnad för grundläggning gentemot piren
  • begränsningen att det bara går att arbeta i vatten under en del av året
  • att det är högkonjunktur i byggbranschen

Frågor och svar om projektet FästningsbadetPDF (pdf, 75.6 kB) (februari 2017)

Kommunfullmäktige tog beslut om att gå vidare med Fästningsbadet och den tillhörande pirförstärkningen den 14 februari 2017.

Uppdraget för genomförandet ligger hos hamn- och gatuförvaltningen och finansieras delvis av Sparbanksstiftelsen. Efter färdigställande kommer Varbergs kommun att förvalta badanläggningen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Hamn- och gatuförvaltningen

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter