Sök

Cykelbana Västra Vallgatan

Skiss över hur gatan kommer att se ut

I år bygger vi en cykelbana och förbättrar busshållplatserna på Västra Vallgatan, avsnittet Lasarettsgatan till Bäckgatan.

Aktuellt i projektet

Nu börjar vi närma oss slutet av ombyggnationen.

Den 14 november stänger vi av området från mitten av vårdcentralens infart till Lasarettsgatan för att göra i ordning körbanan, busshållplatsen och gång- och cykelbanan. Vårdcentralen kommer att kunna nås med bil norrifrån.

Karta som visar trafikomläggningenPDF (pdf, 384.8 kB)

I slutet av denna byggetapp kommer vi även att asfaltera korsningen Västra Vallgatan-Lasarettsgatan och göra en passage i korsningen för gående och cyklister. Detta är ett tillkommande arbete i projektet som vi gör nu när vi ändå arbetar på gatan.

Vi jobbar för att kunna öppna för trafik och slutföra arbetena så snart som möjligt men eventuellt kommer vi att behöva jobba en bit in i december.

Vi tackar för ditt tålamod!

Varför bygger vi om?

Genom ombyggnationen får Västra Vallgatan en separat cykelbana mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan. Gatan ska bli trivsam och trafiksäker för gående och cyklister. Fordon ska ta sig fram med låg hastighet.

Hur kommer det att bli?

Väster om gatan byggs en separat cykelbana som binder samman cykelbanan söder om Lasarettsgatan med området utanför Gallerian. Väster om gatan planteras också träd. Gatan smalnas av, vilket gör att hastigheten sänks. Gångbanor kommer även i fortsättningen att finnas på båda sidorna av gatan.

Busshållplatsen Södertull utanför Vårdcentralen Västra Vall byggs om och får väderskydd och soffor.

I samband med ombyggnationen kommer även korsningen Västra Vallgatan/Lasarettsgatan att göras i ordning.

Se ritning över områdetPDF (pdf, 4.9 MB)

Vad kommer att hända under byggtiden?

Byggnationen genomförs i två etapper under 2017, mars-juni och augusti-december.

Under hösten kommer busstrafiken att ledas runt öster om centrum, förbi busshållplats Lorensberg. Mer information om detta finns på Hallandstrafikens hemsida, www.hallandstrafiken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna utföra alla arbeten kommer framkomligheten längs gatan att variera i olika etapper enligt nedan:

Etapp 1-2

Endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet och trafiken regleras med trafikljus. Västra Vallgatans anslutningar mot Prästgatan och Södergatan är stängda för fordonstrafik.

Etapp 3

Gatan stängs av för fordonstrafik från Prästgatan till mitten av vårdcentralens infart.

Etapp 4 - så här långt har vi kommit

Gatan stängs av för fordonstrafik från mitten av vårdcentralens infart fram till och med korsningen med Lasarettsgatan.

Varutransporter under byggtiden

Om du har verksamhet med leveranser som kommer söderifrån på Västra Vallgatan ber vi om din hjälp att istället hänvisa transporterna att komma norrifrån, via Västra Vallgatan framför Gallerian. Detta gäller under tiden augusti till och med december.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072–151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter