varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Osynlig asfalt

18 maj 2015Hamn- och gatuförvaltningen

I denna vecka kommer asfaltering att utföras på gatan.

Asfaltslagret kommer inte att synas när gatan är färdig utan körbanorna kommer att bestå av smågatsten. Asfalten läggs för att göra gatan stabil och den perforeras med hål för att lättare kunna släppa igenom vatten.


/ Hamn- och gatuförvaltningen