varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Korsningen Västra Vallgatan-Bäckgatan byggs om i höst

8 maj 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Arbetena i korsningen med Bäckgatan var tidigare tänkta att göras under våren. För att bättre kunna planera arbetena har vi skjutit upp byggnationen av denna del till efter sommaren.

Endast gångbanorna i norra delen av korsningen byggs under entreprenadens första period före sommaren. Korsningen kommer att vara öppen för trafik under våren.


Avstängning av korsningen görs istället under andra byggetappen, som startar den 17 augusti.


Vi återkommer med mer detaljerad information framöver.