varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Norrgatan

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen byggde om Norrgatan till ett gångfartsområde under 2015. Sista delarna i projektet genomförs i april 2016.

Varför en ombyggnation?

Norrgatan har förnyats för att skapa bättre förutsättningar för affärer, restauranger, fastighetsägare och boende. Utvecklingen av Norrgatan ska bidra till att utveckla de norra stadsdelarna. Kulturhuset
Komedianten och resecentrum är viktiga närbelägna målpunkter som ska kopplas ihop med stadskärnan.

Hur blev slutresultatet?

Norrgatan har fått ny gatubeläggning med gatsten och hällar i granit. Arbetet med ny gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten läggs för hand. 

Gatan har gjorts om till gångfartsområde och fordon ska sig fram med låg hastighet. 

Ritning över områdetPDF (pdf, 1.2 MB)

Byggtiden

Byggnationen genomfördes i två etapper 2015:

Mars-juni: Kungsgatan-Drottninggatan
Augusti-november: Västra Vallgatan-Kungsgatan. 

I april 2016 monteras sittkuddar i betong och ett träd planteras i korsningen med gatan. 

Invigning

Gatan invigdes lördagen den 28 november 2015.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Kristina Törnström

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-881 46

kristina.tornstrom@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter