varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Grytåsvägen, Träslövsläge

Hamn- och gatuförvaltningen rustar upp vägnätet i området från område fritidshus till område för permanentboende.

De vägar som berörs är Grytåsvägen, Matrosvägen, Myrmalmsvägen och Jungmansvägen. I den första etappen bygger vi från korsningen Jungmansvägen – Matrosvägen och går mot Myrmalmsvägen – Grytåsvägen. 

Vid korsningen mellan Strandbackavägen – Matrosvägen kommer det att anläggas ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i området. Ett fördröjningsmagasin fungerar som en buffert för att ta hand om regnvattnet och undvika översvämmade diken och brunnar.

Byggstart beräknas till mitten av augusti 2014. Klart under 2016.

Bygget utförs av hamn- och gatuförvaltningen.

Grytåsvägen
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter