Sök

Gång- och cykelväg över strandäng i Södra Näs

Hamn- och gatuförvaltningen förbättrar framkomligheten för fotgängare och cyklister över strandängen mellan Anders Petters gata och Maries väg.

Varför bygger vi?

Tanken med gång- och cykelvägen är att förbättra framkomligheten för boende i området och för de som vill njuta av det vackra landskapet.

Hur kommer det att bli?

Vi anlägger en grusad gång- och cykelväg på ungefär samma plats som den nuvarande stigen. Ett nytt stängsel kommer att skilja betesdjuren från fotgängarna och cyklisterna. Stängslet medför att cyklister slipper passera genom grindar. Det kommer att finnas passager i det nya stängslet för de som badar eller surfar i området.

Skiss över nya gång- och cykelvägenPDF (pdf, 303.4 kB)

Vad händer nu?

Större delen av byggnationen är nu färdigställd. Skadorna som uppstod i samband med stormen Urd under julen är åtgärdade. Det som återstår är uppsättning av stängseltråd samt mindre åtgärder, som kommer att ske under våren.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter