varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Cirkulationsplats Västkustvägen/Tångvägen

Projektet är avslutat

Cirkulationsplatsen öster om Träslövsläge är nu klar.

I fyrvägskorsningen mellan länsväg 760 och 761 (Västkustvägen, Tångvägen, Lantmannavägen) har en cirkulationsplats anlagts.

Syftet med cirkulationsplatsen är att öka trafiksäkerheten i korsningen för både bilister och oskyddade trafikanter samt att öka framkomligheten för anslutande trafik från Tångvägen och Lantmannavägen.

I samband med ombyggnationen har två busshållplatser förbättrats och fått väderskydd. Platsen har fått ny belysning och en cykelparkering.

Varbergs kommun har bekostat ombyggnationen och efter godkänd besiktning tar nu Trafikverket över drift och skötsel av cirkulationsplatsen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Olsson

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-886 26

anna.olsson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter