varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Cirkulationsplats Västkustvägen/Tångvägen

Projektet är avslutat

Cirkulationsplatsen öster om Träslövsläge är nu klar.

I fyrvägskorsningen mellan länsväg 760 och 761 (Västkustvägen, Tångvägen, Lantmannavägen) har en cirkulationsplats anlagts.

Syftet med cirkulationsplatsen är att öka trafiksäkerheten i korsningen för både bilister och oskyddade trafikanter samt att öka framkomligheten för anslutande trafik från Tångvägen och Lantmannavägen.

I samband med ombyggnationen har två busshållplatser förbättrats och fått väderskydd. Platsen har fått ny belysning och en cykelparkering.

Varbergs kommun har bekostat ombyggnationen och efter godkänd besiktning tar nu Trafikverket över drift och skötsel av cirkulationsplatsen.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Olsson

Hamn- och gatuförvaltningen

0340-886 26

anna.olsson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter