varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Bussvändplats Erlandsgård

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen bygger en ny bussvändplats i korsningen Erlandsgatan och Österängsvägen.

Varför bygger vi?

Det nya stadslinjenätet för kollektivtrafik, som införs den 13 december 2015, innebär att en av två huvudbusslinjer trafikerar Nygrannes/Erlandsgård var femtonde minut under högtrafik. För att trafiken ska vara rak och snabb in mot centrum, och ha en hög turtäthet krävs att bussen kan vända i korsningen Erlandsgatan/Österängsvägen. 

Hur kommer det att bli?

Bussvändplatsen kommer att ligga i korsningens nordvästra hörn och får ett väderskydd, cykelparkering och belysning. 

Vad händer nu?

Bussvändplatsen är nu klar och har tagits i drift av Hallandstrafiken.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Patrik Runeberg

Hamn- och gatuförvaltningen

070-578 88 81 

patrik.runeberg@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter