Sök

Förhandsbesked

Landsväg genom öppet lanskap

Vill du veta om det är möjligt eller inte att bygga på en tomt utanför detaljplanelagt område kan du söka ett förhandsbesked. Då behöver du inte lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i ett första skede.

Lättare att ansöka

När du ansöker om ett förhandsbesked behöver du inte bestämma exakt hur bygganden ska se ut och inte heller ta fram ritningar. Därför krävs det inte lika många handlingar att söka ett förhandsbesked som ett bygglov.

Lämpligt utanför detaljplan

Om marken du vill bygga på ligger utanför detaljplanelagt område kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked. I tätbebyggda områden finns redan angivet i detaljplanen vad marken ska användas till, hur stora byggnader ska vara och hur de får se ut. I sådana fall är ett förhandsbesked onödigt.

Vad byggnadsnämnden prövar

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig i ärendet.

Garanterat bygglov

Ett positivt förhandsbesked varar i två år. Under den här tiden kan byggnadsnämnden inte säga nej till en bygglovsansökan – om den överensstämmer med det som står i förhandsbeskedet och uppfyller övriga krav för bygglov.

Beslut

Du kan överklaga ett beslut om förhandsbesked till länsstyrelsen. Beslutet meddelas till berörda och publiceras också i Bolagsverkets tidning Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar beslutet inom en bestämd tid vinner beslutet laga kraft och du kan gå vidare med att söka bygglov.

Ansökan om förhandsbesked/blankett

Här kan du som vill ansöka om förhandsbesked ladda ner en ansökningsblankettPDF (pdf, 455.7 kB). Blanketten skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med de ritningar som krävs.

Under rubriken Ansökan och handlingar hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker förhandsbesked.

Bygglovsguiden – för dig som vill veta mer

I bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta utförlig information om förhandsbesked och allt som har med lov, anmälan och tillstånd att göra. Under rubriken kontakt finns kontaktuppgifter till oss som har hand om bygglovsfrågor på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar 

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter