varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ventilation

I inomhusluften samlas föroreningar från oss själva (till exempel koldioxid från utandningsluften), ämnen från möbler och byggnadsmaterial (radon med mera), matos, samt fukt från tvätt och bad. Denna luft måste därför kontinuerligt bytas ut mot luft som tas utifrån.

Luft som tas utifrån kallas tilluft och kan komma in i bostaden på olika sätt; genom installerade springventiler, vädringsventiler eller speciella don. Luften sugs in i sov- och vardagsrum och förs ut i kök och badrum.

Olika system finns för att luften ska bytas ut; självdragsventilation, frånluftsventilation och från- och tilluftssystem.

Tänk på

  • Vädra är det enklaste sättet att byta inomhusluften.
  • Öppna inte köksfönstret vid matlagning; matos sprids då i resten av bostaden. Öppna istället ett fönster i intilliggande rum och ha köksdörren något på glänt.
  • Öppna tilluftsventilerna; om det kommer in för lite luft i förhållande till vad som sugs ut blir det för kraftigt undertryck i bostaden. Ytterdörr och fönster kan då vara svåra att öppna.
  • Se till att frånluftsventilerna är öppna. Om det inte räcker kan du ta bort 1,5 dm av tätningslisten i överkanten av fönstren, om det finns ett element under. Det ska vara undertryck i både småhus och lägenheter för att inte fuktskador ska uppstå. Dessutom sprider sig inte matos och andra lukter till övriga delar av fastigheten.
  • Rengör frånluftsdonen; frånluftsdonen är placerade i badrummet/toaletten och i köket ovanför spisen. Ta loss dem och diska dem i ljummet vatten. Även filtret i spisfläkten ska rengöras regelbundet.

Ansvar och skötsel

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda fel och brister på ventilationen. Fastighetsägaren bör informera hyresgästerna om skötsel av ventilationen och våtrum för att undvika fukt och mögel.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter