varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Radon

Radon är en osynlig och luktlös gas som kan medföra allvarliga hälsoproblem om vi har den i våra bostäder.

Markradon orsakar de högsta halterna radon inomhus. Om grunden i ditt hus är otät kan radongas från marken läcka in i huset. Har du borrad brunn kan även vattnet ge upphov till höga radonhalter i inomhusluften, men detta är ovanligt i Halland.

Höga halter av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Denna effekt förstärks ytterligare i kombination med rökning.

Men det behöver inte innebära en katastrof att bo i ett hus med förhöjda radonhalter. Det går att avhjälpa radonproblemet.

Gällande gräns- och riktvärden

Radonhalten mäts i becquerel (Bq/m3 luft respektive Bq/l vatten).

De gräns- och riktvärden som gäller är:

  • Enskilda brunnar: 1000 Bq/l vatten
  • Radonhalt inomhus i nybyggda och befintliga hus: 200 Bq/m3, mätt som årsmedelvärde.

Årsmedelvärde över 200 Bq/m3 betraktas i Sverige som olägenhet för människors hälsa. WHO (World Health Organisation) har sänkt sin rekommendation till 100 Bq/m3.​

Byggmaterial

Mellan 1929 och 1975 användes alunskifferbaserad blåbetong som byggnadsmaterial vilket kan avge radon inomhus. I Varbergs kommun är det i första hand byggmaterialet (blå lättbetong) som orsakar höga radonhalter.​

Vart kan du vända dig?

Om du misstänker att det finns radon i din bostad kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som objektivt kan ge dig råd och vägleda dig till vad du kan göra och hur du kan gå tillväga. Eller så kan du direkt vända dig till ett ackrediterat radonmätningsföretag som kan hjälpa dig med en beställning av radonmätning. Ackrediterade radonföretag finns listade på Swedacs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Tänk på att vara ute i god tid när du ska mäta radon. Mätperioden för radon är från första oktober till och med sista april och mätningen ska pågå minst två månader.


ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter