varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Förebyggande, systematisk brandskyddsarbete

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.


För förslag på mallar och mer information se Räddningstjänsten Väst webbplats.öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.

rvast@rvast.se

ikon

Självservice & blanketter