varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Elda utomhus

Om du funderar på att elda utomhus är viktigt att veta vad som gäller. Det är alltid du som eldar eller grillar som är anvarig för eldningen och dess konsekvenser.

Det är alltid den som eldar som har det fulla ansvaret för eldningen och dess konsekvenser. Ingen anmälan om eldning behöver ske till räddningstjänsten. Det är endast ris och trädgårdsavfall som får eldas och släckutrustning ska finnas i närheten. Du får aldrig skapa olägenhet för dina grannar.

Mer information om eldning se Räddningstjänsten Västs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.

rvast@rvast.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter