Sök

Varbergs kommuns Byggnadspris

Nu har du som invånare möjlighet att påverka vem som vinner Varbergs kommuns Byggnadspris 2020. Nominera din byggnad!

Byggnadspriset delas ut som belöning för värdefulla insatser inom området för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse. Byggnaden kan nomineras inom 3 år efter färdigställandet och ska vara belägen inom Varbergs kommun. Både nybyggnad och byggnad som genomgått omfattande förändring kan nomineras.

Byggnadsjuryn premierar byggnader som:

  • Är väl anpassade till omgivningen.
  • Visar exempel på god helhetssyn samt ger ett tillskott till kulturmiljön.
  • Visar på god arkitektur.
  • Får den konstnärliga utsmyckningen att vara en funktion.
  • Visar god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv.
  • Visar på god tillgänglighet och service för ett flertal brukare.
  • Är ett bra exempel på kretsloppstänkande.
  • Visar kreativa lösningar vad gäller energieffektivite​t.

Minst tre av ovanstående kriterier ska finnas med i motiveringen till varför byggnaden bör nomineras till priset. Ägaren till vinnande byggnad tilldelas byggnadspriset som består av plakett samt en penningsumma. Prisutdelning sker på Kommunfullmäktige under februari/mars 2020.

Nominering är möjlig fram till och med den 10 december 2020. Skicka din nominering med motiveringPDF (pdf, 146.2 kB), foto/illustrationer och kontaktuppgifter till:

Byggnadspris 2020

Varbergs kommun, Kommunstyrelsen, 432 80 Varberg.

Det går också bra att skicka e-post till: ks@varberg.se. Skriv då ”BYGGNADSPRIS 2020” i ämnesfältet. Glöm inte att märka kuvertet eller e-posten med ”BYGGNADSPRIS 2020”. 

Träbyggnader vid vatten.

Vinnare

2019 Privat villa, Olas gata 16

2018 Mandarinen 2, Träslövsvägen 142 F-H

2017 Ventiliohuset, Birger Svenssons väg

2016 Etikhus, Sönnermarksområdet i Träslövsläge

2015 Varberg Energi fjärrvärmeverk "Flisan"

2014 Statens Fastighetsverk, ombyggnad av Västra slottslängan

2013 Ingen vinnare

2012 Bua Kyrka

2011 Villa Apelviken, Sanatoriet 7

2010 Simplicity, Skepparen 1

2009 Etikhus, Kanngjutaren 3

ikon

Kontakta oss

Byggnadspris 2020

Varbergs kommun,

Kommunstyrelsen,

432 80 Varberg

ks@varberg.se

Markförvaltare

Leif Andersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-882 23

leif.andersson3@varberg.se

Självservice & blanketter