varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Centralorten

Småhustomter, centralorten. Under Varbergskartan kan man få fram var tomterna ligger samt vad detaljplanen medger för byggnation. Vissa tomter kan vara reserverade. 

Just nu finns inga lediga tomter tomter i centralorten.



ikon

Kontakta oss

Markförvaltare

Leif Andersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-882 23

leif.andersson3@varberg.se

Självservice & blanketter