Sök

Har du en bostad att hyra ut?

Varbergs kommun har i uppdrag att ta emot och ordna boende till personer som fått asyl i Sverige. Under 2018 ska Varberg ta emot 138 personer. Det är ett viktigt uppdrag, men också svårt eftersom vi har ont om lediga bostäder och lång kö. Vi undersöker alla alternativ för att lösa uppdraget. Därför letar vi nu efter dig som har ett boende att hyra ut till nyanlända personer. Det kan till exempel vara en stuga, en lägenhet eller del i en fastighet.

Kommunen förmedlar boendet och hjälper till med det praktiska vid inflytt. Vi är med när hyresavtalet tecknas, hjälper till att förmedla information, till exempel om hur sopsortering och tvättstuga fungerar. Dessutom erbjuder vi hyresgaranti, vilket är en extra trygghet för den som hyr ut. Att undersöka om privatpersoner eller privata fastighetsägare har boenden att hyra ut till nyanlända är ett av flera sätt att arbeta för att lösa vårt uppdrag. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med bostäder till nyanlända här.

Vad är hyresgaranti?

Avtalet som tecknas mellan kommunen och den som hyr ut innebär att kommunen ersätter utebliven hyra eller åverkan utöver vanligt slitage. Garantin fungerar som en extra trygghet för den som hyr ut. Kommunal hyresgaranti används vanligtvis för att ge stöd åt hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden.

Som uthyrare tecknar du två avtal:

  • Hyreskontrakt – tecknas mellan den som hyr ut och den boende. Generellt gäller samma principer som för all typ av bostadsuthyrning. Kommunen kan hjälpa till med mallar för hyresavtal.
  • Avtal om hyresgarantiPDF (pdf, 127.3 kB) – tecknas mellan den som hyr ut och kommunen.

Hur anmäler jag intresse för att hyra ut?

Har du som privatperson, eller som privat fastighetsägare, ett boende du kan hyra ut så fyll gärna i en intresseanmälan om bostaden så blir du kontaktad av en handläggare. Intresseanmälan är inte bindande. Det går också bra att ringa via kommunens växel, telefonnummer 0340-880 00, så kopplas du till en handläggare som kan berätta mer och svara på dina frågor och funderingar.

Går det att hyra ut bostaden en kortare period?

Vi letar efter boenden som kan hyras ut under minst två år.

Vem betalar hyran?

Det är de boende som betalar hyran. Nyanlända får i regel inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat ska användas till hyra.

Vilka krav ställs på boendet?

Vad som är en godtagbar standard hjälper kommunens handläggare till att bedöma, det ska till exempel vara vinterbonat och finnas tillgång till toalett, kök och tvättmöjligheter.

Hur fungerar det med uppsägning?

Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Vem är nyanländ?

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser.

Hur avgörs vem som får bostaden?

Migrationsverket bestämmer vilka personer som ska anvisas till vilken kommun. Underlag om vem ska bosätta sig i Varberg kommer löpande. Det betyder att vi inte på förhand kan bestämma vem som ska ha bostaden.

Varbergs kommun ska ta emot 138 nyanlända under 2018, vem har bestämt det?

Alla kommuner i Sverige ansvarar för att ta emot personer som fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl, det har Riksdagen beslutat. Hur många personer varje kommun ska ta emot räknas fram utifrån kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Under 2018 ska Varbergs kommun ta emot 138 nyanlända. Man säger att 138 personer anvisas till Varberg. Förutom att ordna boende ska kommunen, tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen, ansvara för att alla nyanlända som kommer till Varberg får goda möjligheter att etablera sig i samhället.

Hur lång tid har kommunen på sig att ordna boende?

Från att ett beslut om anvisning är fattat har kommunen två månader på sig att ordna boende och ett mottagande i kommunen.

Har du frågor om beskattning?

Vänd dig gärna till Skatteverket med frågor om hur uthyrning av en privatbostad beskattas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Bovärd

Niklas Jarhult

073-231 59 73

niklas.jarhult@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter