varningsikon

2020-03-31

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Adresser och namnsättning

Gata i Varbergs innerstad

Att bestämma vad gator, kvarter och allmänna platser ska få för namn är sedan gammalt en kommunal arbetsuppgift. Kommunen ansvarar också för att sätta nya adresser.

När en gata, ett kvarter eller en allmän plats i Varbergs kommun ska få ett namn är det stadsbyggnadskontoret som kommer med förslag. De har kontakter och samarbetar med de myndigheter och organisationer som berörs av namnfrågor, till exempel hembygdsföreningar, Lantmäteriet och kommunens olika nämnder. Ibland ber vi om förslag från kommuninvånarna när ett nytt område eller byggnad ska få ett namn. Själva namnbeslutet fattas av kommunstyrelsen.

Belägenhetsadresser

Kommunen fastställer också belägenhetsadresser, det vill säga adresser som talar om var någonstans någonting ligger. Belägenhetsadresser i en tätort består oftast av gatunamn och adressnummer, till exempel Danska Vägen 42 A. På landsbygden består adressen vanligtvis av bynamn och adressnummer, till exempel Tvååker 23.

Populärnamn

Vissa adresser har ett tillägg, ett så kallat populärnamn, till exempel ett gårdsnamn eller ett namn som beskriver en verksamhet (Hallands Sjukhus Varberg). Ett populärnamn är ett tillägg som inte kan användas vid adressökning.
 Populärnamn ansöker du om hos kommunen. Vilket postnummer och vilken postort en adress ska ha bestäms av Posten.

Kommunala riktlinjer

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Kontaktperson

Claudia Nilsson Becerra

Kartingenjör

0340-886 32

claudia.nilsson.becerra@varberg.se

 

Varberg direkt

0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter