varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Avgifter, regler och abonnemang för avfallshantering

Alla fastigheter i kommunen måste ha ett abonnemang och betala en grundavgift för hämtning av hushållsavfall. Utöver grundavgiften tillkommer en viktavgift för det antal kilo avfall som läggs i soptunnan. 

Grundavgiften täcker bland annat kostnader för återvinningscentraler samt insamling och hantering av farligt avfall. Viktavgiften täcker insamling, transport samt behandling av hushållsavfallet.

För mer information om avgifter kontakta VIVAB:s Kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang

Enligt lag ska hushållsavfall hämtas vid alla bebodda fastigheter i kommunen. För dig som bor året runt i kommunen hämtas avfallet varannan vecka. Har du ett fritidshus och bara vill ha sophämtning under sommarhalvåret finns ett särskilt sommarabonnemang. Sedan 1 januari 2014 erbjuder VIVAB möjligheten att sortera ut sitt av matavfall för produktion av biogas och biogödsel.

Du kan välja mellan tre abonnemang: 

  • Matavfall blir biogas (grönt kärl + brunt kärl): Du har ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall samt ett brunt kärl för matavfall. Båda kärlen töms varannan vecka. I abonnemanget ingår också papperspåsar för matavfall och en påshållare.
  • Egen varmkompost (grönt kärl + egen varmkompost): Du har ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall och lägger ditt matavfall i din varmkompost. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Observera att en anmälan av varmkomposten måste göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
    Läs mer under kompostering av hushållsavfall.
  • Osorterat (grönt kärl): Du behåller ditt gröna kärl och i det slänger du både ditt brännbara hushållsavfall och ditt matavfall.

I samtliga abonnemang har du även möjlighet att väja mellan olika storlekar på ditt gröna kärl. För mer information läs VIVAB:s broschyr Dags att välja Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB).

Här kan du läsa om de olika abonnemangen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på VIVAB:s hemsida.

För rådgivning kring ditt abonnemang för hushållsavfall kan du kontakta VIVAB:s Kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här kan du läsa mer om hämtning av avfall.

Dispens

Om särskilda skäl finns kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ge dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. Eget omhändertagande av avfallet ska då ske på betryggande sätt. Läs mer om eget omhändertagande under källsortering och återvinning och kompostering av hushållsavfall

Ansökan om dispens görs på blanketten "Ansökan om befrielse från sophämtning och anmälan av kompostering av hushållsavfall Pdf, 128.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 128.6 kB)".

Observera att även om man får dispens beviljad tas grundavgiften för sophämtning ut.

ikon

Kontakta oss

VIVAB:s kundtjänst

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Telefontider:

Mån-fre: 08.00-15.00 

Lunchstängt: 12.00-13.00

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter