Sök

Utbildning i Svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen utgår från dina enskilda intressen, förutsättningar och behov. Först och främst är utbildningen en kvalificerad språkutbildning, där kommunikation är det som är det viktigaste.

Rätt till utbildning i svenska för invandrare har du som:

  • Är folkbokförd i Varbergs kommun
  • Har fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år) 
  • Inte har grundkunskaper i svenskar
  • EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt samt är bosatt i Varbergs kommun. Ta med pass (för att visa medborgarskap).

Rätt till prövning har du som:

Uppfyller punkt 1, 2 och 3 ovan. Prövningsrätt gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövningen är kostnadsfri.

Hur anmäler du dig?

Om du vill börja läsa på utbildningen i svenska för invandrare ska du kontakta rektor så får du en tid för intervju till skolan. Vid intervjutillfället träffar du studie- och yrkesvägledare och rektor. En första kartläggning av dina svenskkunskaper, tidigare studier och tidigare yrkeserfarenhet görs och dina framtida yrkesambitioner kartläggs.

När får du börja?

Du skrivs som regel in på skolan inom några veckor och nya introduktionsgrupper startar var annan månad. Utbildningen ges på dagtid, kvällstid, som flex eller distans. De två sistnämnda efter bedömning av rektor.

När flyttas du till nästa kurs?

Den första tiden går du i en introduktionsgrupp och därefter placerar undervisande lärare in dig i någon av kurserna. Du kommer att individuellt flyttas till nästa kurs när du fått betyg i den kurs du går.

Vilken tid pågår undervisningen?

Utbildning i svenska för invandrare pågår året runt.

Ekonomi

Undervisningen och de läromedel du behöver är kostnadsfria. Däremot betalar du själv för lexikon och förbrukningsmaterial. Du kan inte söka studiestöd när du går på utbildning i svenska för invandrare.

ikon

Kontakta oss

Rektor

Ewa Riis
0340-69 74 24
ewa.riis@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter