Sök

Pedagogiskt utvecklingsarbete

I Varbergs kommun har Barn- och utbildningsförvaltningen en strategisk plan där det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer ska utvecklas. Tillsammans prioriterar vi områden där vi får ökad kvalitet i och för verksamheten.

I Varberg gör vi följande satsningar

Vår verksamhet och våra utvecklingsområden har som motto Bästa möjliga möte för lärandePDF (pdf, 5.8 MB). Det innebär att ett professionellt lärande genomsyrar hela organisationen, från förvaltning och rektorer, till lärare, elever och vårdnadshavare.

Att som hel och lärande organisation sätta ledarskap och lärande i fokus och utvärdera egen praktik för att skapa de bästa möjligheterna för eleverna att blomstra i sina förmågor och kompetenser, är att tänka utanför den berömda boxen. Det är när pedagogik möter metod, och metod leder till handling som kedjan av ett lärande i progression synliggörs. Och det är det vi tillsammans arbetar för i Varberg!

ikon

Kontakta oss

Utvecklingschef

ikon

Självservice & blanketter