varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Olyckor och kriser

Förskolan och skolan arbetar ständigt med att förebygga kriser och olyckor. Trots detta inträffar det ibland oförutsedda händelser där barn och elever skadas eller kriser uppstår som påverkar barn och elever.

När en olycka eller kris inträffar har förskolor, skolor och kommunen konkreta planer och en beredskap för att möta och hjälpa de drabbade. Är olyckan eller krisen omfattande aktiveras Varbergs kommun kristeam.

Olyckor, skador och tillbud dokumenteras och rapporteras

Varje olycka, skada och tillbud som uppstår i förskolan och skolan ska dokumenteras och rapporteras till Kommunhälsan.

Försäkring

Varbergs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter