Sök

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Varbergs kommun har en gemensam synpunktshantering, Tyck Om Varberg. Via synpunktshanteringen kan du lämna beröm, förslag, klagomål och annat. Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola och är av personlig karaktär ska du vända dig till ansvarig förskolechef eller rektor.

I förskoleverksamheten och skolan måste klagomål hanteras i enlighet med skollagen (kap 4 8 §). Huvudregeln för hantering av klagomål är att ett klagomål först lämnas till ansvarig förskolechef eller rektor.

Kontaktuppgifter till ansvarig förskolechef eller rektor hittar du på respektive förskola och skolas sida, länkar dit finns under kontakt.

Om du skickat in ett klagomål gällande förskoleverksamhet eller skola och inte är nöjd med svaret eller genomförd åtgärd kan du skicka vidare ditt klagomål till ansvarig verksamhetschef.

Är du inte nöjd med ansvarig verksamhetschefs svar eller genomförda åtgärder kan du vända dig till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ditt ärende. 

ikon

Kontakta oss

Kontakta din förskola eller skola

Chef förskoleverksamhet

Grundskolechef

Vik. Gymnasiechef

ikon

Självservice & blanketter