varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola och är av personlig karaktär ska du vända dig till ansvarig förskolechef eller rektor.

I förskoleverksamheten och skolan måste klagomål hanteras i enlighet med skollagen (kap 4 8 §). Huvudregeln för hantering av klagomål är att ett klagomål först lämnas till ansvarig förskolechef eller rektor.

Kontaktuppgifter till ansvarig förskolechef eller rektor hittar du på respektive förskola och skolas sida, länkar dit finns under kontakt.

Om du skickat in ett klagomål gällande förskoleverksamhet eller skola och inte är nöjd med svaret eller genomförd åtgärd kan du skicka vidare ditt klagomål till ansvarig verksamhetschef.

Är du inte nöjd med ansvarig verksamhetschefs svar eller genomförda åtgärder kan du vända dig till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ditt ärende. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Kontakta din förskola eller skola

ikon

Självservice & blanketter