varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Starta och bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos förskole- och grundskolenämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola.

Beslut om godkännande från förskole- och grundskolenämnden krävs för rätt till bidrag. 

Riktlinjer för fristående verksamhet

Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.PDF (pdf, 524.6 kB)
Ansökan för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.Word (word, 74.2 kB)

Regler och avgifter

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.PDF (pdf, 331.5 kB)

Köp av specialpedagogisk kompetens, fristående förskola

Information om köp av specialpedagogisk kompetens hittar du här.PDF (pdf, 80.7 kB)

Ansökan om specialpedagogisk kompetens.Word (word, 62.9 kB)

Tilläggsbelopp

Förskolechef för fristående verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.
Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje tilläggsbelopp.PDF (pdf, 534.9 kB)
Instruktion för att ansöka om tilläggsbelopp för särskilt stöd.PDF (pdf, 383.4 kB)
Blankett anökan om tilläggsbelopp särskilt stöd.Word (word, 75.1 kB)

Tillsyn

Varbergs kommunen genomför regelbunden tillsyn av verksamhet som bedrivs av enskild huvudman.

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.PDF (pdf, 175.8 kB)

Plan för tillsyn av fristående förskolor.PDF (pdf, 253.2 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter